Άρθρα

Αναρτήστε τα παραστατικά σας στο myDATA, εύκολα και γρήγορα. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ αυτοματοποιεί τη διαδικασία διαβίβασης των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης στις φορολογικές αρχές.