Α. Εισαγωγή

1. Το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι κάνουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία.

2. Η συγκατάθεση στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπο μας μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

Β. Πώς συλλέγουμε Δεδομένα

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

 1. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής θέσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, της διάρκειας της επίσκεψης, των προβολών σελίδας και των διαδρομών πλοήγησης στον ιστότοπο.
 3. Πληροφορίες που εισάγετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο μας, όπως το email σας.
 4. Πληροφορίες που εισάγετε στις φόρμες επικοινωνίας του ιστότοπου μας και στα ενημερωτικά δελτία.
 5. Πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη χρήση του ιστότοπου μας, συμπεριλαμβανομένου του πότε, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
 6. Πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο μας με σκοπό τη δημοσίευσή τους στο Διαδίκτυο.
 7. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που μας στέλνετε.

Γ. Χρήση των Δεδομένων 

Τα προσωπικά στοιχεία που μας υποβάλλετε μέσω του ιστότοπου μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου.
 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής:

 1. Διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας
 2. Εξατομίκευση του ιστότοπου μας για εσάς
 3. Ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών στον ιστότοπο μας
 4. Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email που εσείς έχετε ζητήσει συγκεκριμένα.
 5. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν έχετε εγγραφεί σε αυτό (μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή).
 6. Αποστολή ανακοινώσεων σχετικά με την επιχείρησή μας ή τις επιχειρήσεις τρίτων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 7. Διερεύνηση αναφορών και παραπόνων που υποβάλλονται από εσάς σχετικά με τον ιστότοπο μας.
 8. Για τη διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας μας και αποτροπή απάτης μέσω αυτής.
 9. Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα παρέχουμε, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο για το άμεσο μάρκετινγκ τους ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

Δ. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, ασφαλιστές, επαγγελματίες συμβούλους, προμηθευτές ή υπεργολάβους, όπως είναι λογικά απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας εφόσον είναι εύλογα απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

1. Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο
2. Σε σχέση με τυχόν συνεχιζόμενες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες
3. Προκειμένου να καθιερώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για τους σκοπούς της πρόληψης της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου)
4. Στον αγοραστή (ή μελλοντικό αγοραστή) οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου που (ή σχεδιάζουμε) πουλάμε και
5. Σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο πιστεύουμε εύλογα μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών, όταν, κατά την εύλογη γνώμη μας, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή θα ήταν λογικά πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

Εκτός αν προβλέπεται σε αυτήν την πολιτική, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

Ε. Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

 1. Αυτή η ενότητα καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.
 2. Προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων μας αλλά αποστέλλονται με τη μορφή email στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας μας.
 3. Παρά τις άλλες διατάξεις αυτής της ενότητας, θα διατηρήσουμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα:

                    α. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο
                    β. εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα ενδέχεται να σχετίζονται με οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική νομική διαδικασία και
                    γ. προκειμένου να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για τους σκοπούς της πρόληψης της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου).

Ζ. Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

 1. Λαμβάνουμε όλες τις τεχνικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών σας στοιχείων.
 2. Δεν αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των φορμών επικοινωνίας στον ιστότοπο μας
 3. Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

Η. Τροποποιήσεις

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπο μας. Πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω email ή μέσω του συστήματος ιδιωτικών μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.

Θ. Τρίτα Μέρη

Ο ιστότοπο μας περιλαμβάνει υπερ-σύνδεσμους και ιστοσελίδες τρίτων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων.