Τί είναι η Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

H Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων είναι απαραίτητη ώστε η επιχείρηση να μπορεί να λειτουργήσει με το μικρότερο δυνατό κόστος αλλά και τις κατάλληλες λύσεις μηχανοργάνωσης που έχει ανάγκη σε αναλογία πάντοτε με το μέγεθος της.

ERP (Εnterprise Resource Planning) σημαίνει Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Πόρων και είναι ένα σύστημα λογισμικού με στόχο να λειτουργήσει σαν κορμός για την επιχείρηση.

Συνεπώς η σχέση της Μηχανογράφησης, ενός συστήματος E.R.P. και της Μηχανοργάνωσης μιας επιχείρησης είναι άμεση και παρέχει λύσεις όσες και οι ανάγκες των πόρων της και του λογιστηρίου της.