Τί είναι η Μηχανογράφηση και το E.R.P.

H Μηχανογράφηση είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε επιχείρηση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με το μικρότερο δυνατό κόστος αλλά και τις κατάλληλες λύσεις μηχανοργάνωσης που έχει ανάγκη σε αναλογία πάντοτε με το μέγεθος της.

ERP (Εnterprise Resource Planning) σημαίνει Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Πόρων και είναι ένα σύστημα λογισμικού με στόχο να λειτουργήσει σαν κορμός για την επιχείρηση.

Συνεπώς η σχέση της Μηχανογράφησης, ενός συστήματος E.R.P. και της Μηχανοργάνωσης μιας επιχείρησης είναι άμεση και παρέχει λύσεις όσες και οι ανάγκες των πόρων της και του λογιστηρίου της.