Τί είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

Εφαρμογή MyDATA

Ο όρος Ηλεκτρονική Τιμολόγηση δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης αλλά και της λειτουργίας των Επιχειρήσεων. Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός ονομάστηκε “Ηλεκτρονικά Βιβλία” (myData που είναι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ). .Ένας από τους τρόπους άντλησης πληροφοριών για την εφαρμογή myData είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία θα έχουν υποχρεωτική ισχύ για τις επιχειρήσεις και πιλοτικά (σε δεύτερο χρόνο) θα ξεκινήσει ταυτόχρονα και η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση η οποία θα γίνει και αυτή υποχρεωτική.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι η δημιουργία και ανταλλαγή ψηφιακών τιμολογίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή σε ηλεκτρονική μορφή τη χρονική στιγμή που αυτά εκδίδονται.

Η εξέλιξη του όρου σύμφωνα και με τη νομοθεσία δεν αφορά μόνο την έκδοση και λήψη ενός ψηφιακού παραστατικού, αλλά και την αυτοματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών που το αφορούν, από την αρχειοθέτηση και ανάκτηση του έως τη διαχείριση των διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν.

Επίσης, δεν περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα συνοδευτικά πώλησης, αλλά αφορά όλα τα εκδιδόμενα από τα συστήματα ERP έγγραφα μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων.