Αναρτήστε τα ηλεκτρονικά βιβλία σας στο myDATA, εύκολα και γρήγορα.

Η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία,  myDATA της ΑΑΔΕ, αυτοματοποιεί τη διαδικασία διαβίβασης των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης στις φορολογικές αρχές.

Η διασύνδεση του Pylon με το myDATA επιτρέπει την αποστολή στο myDATA, των ηλεκτρονικών τιμολογίων που εκδίδονται,  ώστε η επιχείρηση να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του υπουργείου οικονομικών.

Τί δεδομένα πρέπει να αποσταλούν στο myData και Πότε?

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και την πρόσφατη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, από την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων στο myDATA για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι δυνατότητες του Pylon πέρα από το myData

Ηλεκτρονικά Βιβλία-Pylon

Εκτός από τη διαβίβαση οικονομικών στοιχείων στo myDATA, το Pylon προσφέρει μια εκτενή γκάμα λειτουργιών, απαραίτητων για την οικονομική διαχείριση κάθε εταιρείας.

  •  Ηλεκτρονική τιμολόγηση
  •   Παρακολούθηση χρόνου εργασίας
  •  Διαχείριση εξόδων
  •  Αυτόματες υπενθυμίσεις πληρωμών
  •  Χρηματοοικονομικές αναφορές

Tο Pylon αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Τιμολόγηση & Αποστολή

Δημιούργησε ηλεκτρονικά τιμολόγια, χαρακτήρισε τα έσοδά σου και ενημέρωσε το myDATA.

Έλεγχος Λαθών

Δυνατότητα ελέγχου και επαλήθευσης παραστατικών για την αποφυγή συνηθισμένων λαθών.

Πλήρες Ιστορικό

Ειδική αναφορά εμφάνισης ιστορικού υποβολών με παραμετροποιήσιμα μεγέθη και αξίες.

Ποιούς αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA?

Τα ηλεκτρονικά βιβλία απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις και κάθε μορφής εταιρίες που διατηρούν λογιστικά βιβλία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις προβλέψεις του σχετικού νόμου.