Αναρτήστε τα ηλεκτρονικά βιβλία σας στο myDATA, εύκολα και γρήγορα. Η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία, myDATA της ΑΑΔΕ, αυτοματοποιεί τη διαδικασία διαβίβασης των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης στις φορολογικές αρχές.