Ποιοι Είμαστε

Η Dataway παρέχει λύσεις μηχανογράφησης, εφαρμογές E.R.P., εφαρμογές E-commerce και συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και εταιρείες τα τελευταία 10 χρόνια.

Με γνώμονα την τεχνογνωσία μας  αναλαμβάνουμε τη μελέτη & την πρόταση λύσεων, και διαχειριζόμαστε την πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση οποιουδήποτε εμπορικού συστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Η Φιλοσοφία μας

Κύριο μέλημα μας στην ανάπτυξη & υλοποίηση των έργων μας, είναι πάντα η επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος και σοβαρής και υπεύθυνης υποστήριξης του πελάτη τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και συμβουλευτικά σε γνωστικά αντικείμενα καθημερινής εμπορικής λειτουργίας που φθάνει  ως το επίπεδο συνεργασίας με τους λογιστές τους .

Οι λύσεις μηχανογράφησης μας φροντίζουμε να ξεχωρίζουν για τη φιλικότητα προς το χρήστη, την αποδοτικότητά τους καθώς και τη μεγιστοποίηση της ευελιξίας τους. Με γνώμονα την ποιότητα και το επίπεδο των γνώσεων μας,  επιδιώκουμε τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας.

Η Ομάδα μας

Η εικοσαμελής ομάδα μας, απαρτίζεται από πολύ έμπειρα στελέχη με αντίστοιχο Background. Oργανωτικά η εταιρεία έχει εσωτερικά (In-house), ομάδα προγραμματιστών που της δίνει ευελιξία στην ανάπτυξη Custom λύσεων, επιπλέον παραμετροποιήσεων.

Επιπρόσθετα σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε δικές μας Web εφαρμογές σε συγκεκριμένους τομείς, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ευκολία και ταχύτητα στην λειτουργικότητα, με λογικό κόστος υπηρεσιών και ανάπτυξης.

Έχουμε την τεχνογνωσία και αναπτύσσουμε επιπλέον E-shop, με δυνατότητες   διασύνδεσης της εμπορικής εφαρμογής Pylon με E-shop (κυρίως OpenCart) με Real-Time Interface χρησιμοποιώντας μία καινοτόμα λειτουργικότητα πολύ φιλική προς τον χρήστη που μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Competitive – Advantage) έναντι άλλων λύσεων.

Συνεργάτες

Η Dataway έχει δημιουργήσει επιπλέον συνεργασίες και δίκτυο  με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους συμπληρωματικούς  τομείς ώστε να καλύπτει ανάγκες των πελατών της σε ένα ευρύτερο φάσμα απαιτήσεων και δραστηριοτήτων.

Δεν είμαστε απλώς μία εταιρεία πληροφορικής. Είμαστε οι εξειδικευμένοι συνεργάτες που μπορούν να οδηγήσουν την επιχείρησή σας σε υψηλή οργανωτική απόδοση με συνεχή βελτιστοποίηση και υποστήριξη.