Ταμειακές Μηχανές

Μηχανή που χρησιμοποιείται στο ταμείο των εμπορικών καταστημάτων για την καταχώριση των προϊόντων που αγοράζει ένας πελάτης, την άθροιση των τιμών τους και την έκδοση απόδειξης. Περιέχει επίσης ένα συρτάρι για την προσωρινή αποθήκευση των χρημάτων που εισπράττονται.

Ταμειακές Μηχανές

Ταμειακές Μηχανές

dataway 18/07/2018 0
Αρχικά ο κανόνας είναι ότι όλοι οι επιτηδευματίες για τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών πρέπει να χρησιμοποιούν για την έκδοσή τους μηχανικά μέσα. Η επιλογή μεταξύ της χρησιμο...
Read More